Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Byod, Android ja sekalaitteet oppimisympäristöissä

Hankkeen toteustusaika 2.7.2014 - 31.12.2016

Hankkeen tavoitteet vastaavat 2000-luvun taitojen kysyntää opiskelijoista, jotka hyödyntävät teknologiaa. Suomalaisen koulun on vastattava maailman muutokseen koulutuksella, jonka pitäisi 2000-luvun taitojen mukaan kehittää kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä, luovuutta, innovaatiokykyä, tiedon kriittistä analysointia, kommunikaatiotaitoja. Hankekoulujen opiskelijat opiskelevat 2000-luvun taidot vaativia ongelmanratkaisu- ja projektitehtäviä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteet

 • BYOD ja laiteriippumattomat pilvipalvelut
 • Android-laitteet oppimisessa
 • Toimiva digiluokka oppimisympäristönä
 • Oppilaitokset ja yritykset yhteistyössä

Tavoiteltavat tulokset

 • BYOD-ympäristön kokemusten mallintamista hyödynnetään Jyväskylän lukioiden BYOD-kehittämisen perustana
 • Kokemuksia hyödynnetään lukioissa 2016 sähköiseen YO-kokeeseen valmistutumisessa
 • Saadaan pedagogista tutkimustietoa BYOD-mallista alakoulusta lukioon
 • Saadaan kokemuksia, miten opiskelijoiden omilla laitteilla ja opettajien pedagogisilla ratkaisuilla voidaan oppia 2000 - luvun taitoja
 • Koulutetaan 20 - 40 BYOD - opettajaa
 • Saadaan kokemusta, miten koulujen jo olemassa olevia eri käyttöjärjestelmän laitteita sekä opiskelijoiden omia erilaisia laitteita hyödynnetään BYOD - käytössä ja mallintamisessa
 • Saadaan kokemuksia eri pilvipalveluiden käytöstä laiteriippumattomassa ympäristössä
 • Saadaan kokemuksia Android - laitteiden hyödyntämistä peruskoulun ja lukion opetuksessa, ongelmanratkaisussa ja projektityöskentelyssä
 • Saadaan kokemusta Android - laitteiden hallinnoinnista ja toimivuudesta osana BYOD - järjestelmää
 • Saadaan vertailtavaa tietoa Android - laitteiden hyödyntämisen pedagogiasta esim. kentällä paljon testattuihin iPad laitteisiin verrattuna
 • Saadaan iso joukko opettajia koulutettua Android - laitteiden käyttäjiksi
 • Saadaan yliopiston tutkimustietoa ja opetuskokemuksia TD - ympäristöstä
 • Koulutetaan joukko opettajia (3-5)/koulu TD:n käyttäjiksi
 • Saadaan opiskelijoilta tietoa opiskelusta uudenlaisessa oppimisympäristöstä
 • Tuloksena syntyy malli, miten Android -l aitteet ja vanhat laitteet yhdistetään toimivaksi hallittavaksi kokonaisuudeksi
 • Saadaan kokemusta siitä, miten yritykset ja oppilaitokset toteuttavat win-win-periaatteella yhteisprojekteja ja saadaan hankekehittämiseen uusia malleja. Samsung osallistuu 20 opiskelijatapaamisen järjestämiseen, minkä kautta opiskelijat ja opettajat saavat tietoja yrityselämän tarpeista ja toiveista.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän kaupunki, Lehtisaaren koulu
Espoo, Espoonlahden yläkoulu ja Espoonlahden lukio

Hankkeen yhteyshenkilö

Lehtori Timo Ilomäki

Rahoittaja

Opetushallitus

Päättyneet hankkeet / 2017 päättyneet hankkeet / BYOD, Android ja sekalaitteet oppimisympäristöissä Tulosta sivu