Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Pientä suuressa- henkilökohtaiset ja pienyhteisölliset oppimisympäristöt suuressa lukiossa

Hankkeen toteutusaika: 18.7.2013 - 30.6.2017 

Tähän laajaan oppimistilojen ja oppimisratkaisujen suunnittelu- ja kehittämishankkeeseen liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston tutkimustyö. Tavoitteena on uusien lukioiden oppimisympäristöjen kokonaisvaltainen suunnittelu.

Tavoitteet

 • Sosiaalinen turvallisuus- pienet lähiyhteisöt suuren lukion sisällä
 • Fyysisen ja virtuaalisen kohtaamisen ja jakamisen paikat
 • PLE (Personal Learning Environment) systemaattinen käyttöönotto opiskelijoiden lukio-opintojen ja elinikäisen oppimisen suunnittelun ja hallinnan välineenä
 • Digitaalisen oppimisympäristön tekeminen näkyväksi fyysisessä oppimisympäristössä
 • Suuren lukion fyysisen turvallisuuden parantaminen digitaalisen viestinnän keinon (kriisiviestintä)
 • Joustavat tekijänoikeusratkaisut digitaalisen materiaalin käyttöön opiskelijoiden omissa mobiililaitteissa
 • Em. fyysisiä tilaratkaisuja ja virtuaalisia oppimisympäristöjä harkitusti, joustavasti ja tehokkaasti yhdistävät opiskelun järjestämistavat sekä suunnittelu- ja tiedotuskäytännöt; erityisesti yhteistyö korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän kanssa
 • Aikuislukion, päivälukion ja IB-lukion yhteistyö oppimisympäristöjen monipuolisessa ja tehokkaassa käytössä


Näiden ratkaisujen avulla vahvistetetaan​

 • Opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja turvallisessa oppimisympäristössä
 • Ajan, tilan ja digitaalisten oppimisympäristöjen joustavaa käyttöä yksilöllisten opinpolkujen toteuttamisessa yhdistettynä yhteisölliseen oppimiseen 
 • PLE:n systemaattista ja yhteisöllisesti näkyvää käyttöä opiskelijoiden lukio-opintojen ja elinikäisen oppimisen suunnittelun ja hallinnan välineenä
 • Aihekokonaisuuksien toteuttamista oppiainerajat ylittäen ja lukion yleissivistävän opetuksen sitomista yhteiskunnan todellisuuteen
 • Opiskelijoiden jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitsemia taitoja 
  Ennakoivasti pedagogista kehittämistä tukevat toimenpiteet, jotka palvelevat myös opetussuunnitelman uudistumista
 • Sähköiseen ylioppilastutkintoon ja kurssikokeisiin valmistautumista

Hankkeen päätoteuttaja​

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän yliopistosta, opettajien koulutuslaitos, Agora Center ja
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jämsän kaupunki, Jämsän lukio

Hankkeen yhteyshenkilöt

Rehtori Antero Hietamäki

Rahoittaja

Opetushallitus

hankkeet_opetushallitus.jpg
Päättyneet hankkeet / 2017 päättyneet hankkeet / Pientä suuressa- henkilökohtaiset ja pienyhteisölliset oppimisympäristöt suuressa lukiossa Tulosta sivu