Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Yrittäjyys yhdistää - Yrittäjyysosaaminen kasvuun oppilaitosyhteistyössä

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2015 - 31.10.2016

Yrittäjyys yhdistää -hankkeessa pureudutaan opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kasvattamiseen ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeessa luodaan Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen yrittäjyysosaamisen kehittämisen konsepti, joka tulee konkretisoitumaan mm. yhteisinä yrittäjyysopintoina. Yhteiset kurssit ja valmennukset tarjoavat välineitä opiskelijan oman ura- ja yrittäjyyspohdinnan jäsentämiseen sekä konkreettisen mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja omaa liikeideaa osana opintoja yli koulutusaste- ja koulutusalarajojen. Hankkeessa keskitytään vahvistamaan sellaisia työelämävalmiuksia, jotka edesauttavat opiskelijoiden työllistymistä ja mahdollisen yrityksen perustamista valmistumisvaiheessa.

Tavoiteltavat tulokset

Yhteisillä yrittäjyysopinnoilla tavoitellaan paitsi aiempaa laajempaa, avoimempaa ja monipuolisempaa yrittäjyyskoulutustarjontaa, myös yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ja opettajien verkostoitumista oppilaitosten ja koulutusalojen välillä.
Hankkeen vaikutusten uskotaan näkyvän opintojen päätyttyä opiskelijoiden vahvistuneina yrittäjyys- ja työelämävalmiuksina, parempana työllistymisenä ja yritysten perustamisena. Hankkeessa toimitaan aktiivisesti vähintään 10 uuden oppilaitoslähtöisen yrityksen syntymiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän yliopisto

Hankkeen osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäälikkö Niina Pitkänen
niina.pitkanen@jyu.fi
0400 247 465

Projektikoordinaattori Niina Helin

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto (maakunnan kehittämisraha)

Hanke mediassa


#yrittajyysyhdistaa

 

Keski_Suomen_liitto_logo_pysty.jpg