Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Työ tekijäänsä kiittää

Hankkeen toteutusaika 27.1.2015 - 31.12.2016

Työ tekijäänsä kiittää -hanke on jatkoa 31.12.2015 päättyneelle Työ tekijäänsä opettaa - hankkeelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat liiketalouden ja matkailun opettajat, opiskelijat, yhteistyöyritykset ja työpaikkaohjaajat.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Työssäoppimisen ohjaamiseen malli, jossa hyödynnetään tiimioppimista ja opetusteknologiaa sekä mahdollistetaan opiskelijoiden joustava siirtyminen 2+1 -mallin opintoihin tai oppisopimuskoulutukseen.

 2. Opettajien osaamiseen lisääminen
  • nuorten ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevien opettajien oppisopimuskoulutuksen tuntemuksen lisääminen
  • digitaalisten ohjausvälineiden osaamiseen lisääminen

 3. Työssäoppimisen tukeminen
  • yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja yhteistyön vahvistaminen
  • työssäoppimispaikkojen opinnollistaminen
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminen
  • 2+1 -mallin tai oppisopimuksen mahdollistaminen ja yhteistyö oppisopimustoimiston kanssa

Hankkeen tuloksena syntyy kamera- ja tallenneteknologiaa sekä tiimioppimista hyödyntäviä pedagogisia toimintatapoja, jotka tukevat opiskelijan oppimista ja oppimisen ohjausta.

Pedagogiset toimintatavat ovat kuvauksia siitä, miten opettaja voi ohjata opiskelijaa työssäoppimispaikassa ja opiskelija voi kehittää omaa oppimistaan sekä työskentelyään.

Yhteistyöverkosto:

 • Koulutuskeskus Sedu
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
 • Jämsän ammattiopisto JAO
 • Keski-Pohjamnaan koulutusyhtymä KPEDU
 • Lapin ammattiopisto LAO
 • Ammattiopisto LAPPIA
 • Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 • Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Koulutuskeskus SALPAUS, joka vastaa hankkeen koordinoinnista.

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Jaana Virtanen
Jämsän ammattiopisto
Puh. 040 341 4484
Sähköposti: jaana.virtanen@jao.fi