Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Toisen asteen kyber
Hankkeen toteutusaikataulu 01.11.2015 - 31.08.2016

Toisen asteen kyber -hankkeen avulla pyritään selvittämään osa-alueita, joihin nuoret, aikuiskoulutettavat, opettajat ja yrittäjät tarvitsevat koulutusta kyberturvallisuudesta. Hankkeessa pyritään selvittämään, mikä on tällä hetkellä koulutuksen tilanne ja mihin työelämän näkökulmasta pitäisi panostaa enemmän.

Tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien toimimattomuus, tahattomina tai kyberhyökkäyksen kautta, aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia liike-elämään, julkisiin palveluihin ja hallintoon ja siten koko yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Kuitenkin keskeinen toimija kyberturvallisuuden ylläpitäjänä on yksittäinen henkilö. Vähäiselläkin ajattelemattomuudella, tietämättömyydellä tai välinpitämättömyydellä voi syntyä mittavat vahingot, joita vakuutuksetkaan eivät korvaa. Syynä vahinkoihin useimmiten on ohjeistuksen, tiedotuksen, välinevalinnan ja/tai kouluttautumisen puute.

Tavoitteet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tavoitteena yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa on edistää omalta osaltaan Keski-Suomen maakuntaohjelman digitalouden teeman toteutumista.
1. Luoda kokonaiskuva toisen asteen koulutuksen roolista ja merkityksestä Keski-Suomen kyberturvallisuuden verkostoissa ja kyberturvallisuusstrategian toteuttamisessa.
2. Selvittää Keski-Suomen pk- ja mikroyritysten kyberturvallisuusosaamisen koulutustarpeet toisen asteen koulutuksen näkökulmasta
3. Valmistella toisen asteen koulutukselle toimenpideohjelma kyberturvallisuuden edistämiseksi sekä yksilötasolla että Keski-Suomen pk- ja mikroyrityksissä

Tulokset

1. Kokonaiskuva toisen asteen roolista ja merkityksestä Keski-Suomen kyberturvallisuuden verkostoissa
2. Tilanneselvitys toisen asteen koulutuksen yhteistyöyritysverkoston kyberturvallisuusosaamisesta ja –koulutustarpeista
3. Tilanneselvitys kyberturvallisuuden kouluttamisvalmiuksista ja opetushenkilöstön osaamisesta toisella asteella
4. Toisen asteen koulutuksen toimenpidesuunnitelma kyberturvallisuuden edistämiseksi Keski-Suomen pk- ja mikroyrityksissä

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Jarmo Nevala
puh. 040 341 5715
jarmo.nevala (at) jao.fi

Rahoittaja

Keski-Suomen Liitto

 

Keski_Suomen_liitto_logo_pysty.jpg