Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Strengthening teachers’ competence to work in multicultural projects with students (KA1)

Hankkeen toteutusaika 1.6.2015 - 31.5.2016

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on opettajien kielenkäyttövalmiuksien kehittäminen. Yhdeksän opettajaa osallistuu lukuvuoden aikana 1-2 viikon kielikurssille. Opiskeltavat kielet ovat englanti, espanja ja ranska. Tavoitteena on, että opettajat käyttävät kohentunutta kielitaitoaan opiskelijoitten kanssa toteutettavissa koulumme projekteissa ja myös edustaessaan koulua ulkomailla. Myös koulun kansainväliset vieraat (mm. koulutusvientiin liittyen) hyötyvät opettajien kyvystä ja halusta käyttää vieraita kieliä. 

Hankkeen päätoteuttaja

Schildtin lukio

Hankkeen yhteyshenkilö

Satu Syyrakki, Schildtin lukio

Rahoittaja

Hanke on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ -tuella.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Erasmus+_logo_uusi.jpg
Päättyneet hankkeet / 2016 päättyneet hankkeet / Strengthening teachers’ competence to work in multicultural projects with students (KA1) Tulosta sivu