Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Hankkeen nimi: Samassa veneessä 3 – Arvioinnin aallokossa

Hankkeen toteutusaika: 3.12.2015–31.12.2016

Tiivistelmä

Keski-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet laadunhallintaa Samassa veneessä – hankkeen avulla vuodesta 2014. Laadun kehittämisessä korostuu koulutuksen järjestäjien yhteistyö, toisilta oppiminen, tiedon jakaminen ja yhteinen pyrkimys tuottaa alueen työelämälle ja opiskelijoille tasalaatuista koulutusta sekä ammattitaitoa.

Kehittämistyötä tehdään laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin perusteella tehtyjen laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa
kehitetään toiminnan kokonaisvaltaista arviointia, lisätään laatutyön avoimuutta ja viestintään erityisesti sidosryhmille sekä osallistetaan henkilöstö laadunkehittämiseen tehostamalla palauteprosesseja. Hankkeen tuloksena on organisaatiokohtaiset arviointiprosessien kuvaukset, arvioinnin vuosikellot, kehittyneet arvioinnin toimintamallit, laadun viestintäsuunnitelmat sekä luodut ja päivitetyt materiaalit ja toimintamallit ohjeineen. Henkilöstön laadunhallintaosaaminen ja osallistuminen laadunhallintaan lisääntyy.

Tavoitteet

1) Toiminnan arvioinnin kehittäminen
    Arvioinnin kokonaiskuvan laatiminen ja kytkentä strategiaprosessiin
    Johdon katselmusten toimintamallien terävöittäminen
    Laatuvastaavien ja johdon arviointiosaamisen kehittäminen
2) Koulutuksen järjestäjien laatutyön näkyväksi tekeminen
3) Henkilöstön osallistaminen laadun kehittämiseen palauteprosessia kehittämällä

Tulokset

1) Arviointiprosessin kuvaus ja Arvioinnin vuosikello
    Tarvittavat ohjeet, toimintamallit ja perehdytys
2) Laadun viestintäsuunnitelma (kenelle, mitä, milloin, miten, kuka)
    Tarvittavat materiaalit
3) Uusi tai päivitetty materiaali (mm. uudistetut palautekyselyt), ohjeet palautteen keräämiseen ja käsittelyyn

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto

Osatoteuttajat

Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
Keski-Suomen kansanopiston Kannatusyhdistys ry: Keski-Suomen opisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus
hankkeet_opetushallitus.jpg
Päättyneet hankkeet / 2016 päättyneet hankkeet / Samassa veneessä 3 - Arvioinnin aallokossa Tulosta sivu