Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Mobiilit ohjaajat

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013 - 30.06.2016

Mobiilit ohjaajat -verkostohankkeessa kehitetään mobiilin ohjauksen malleja ammatillisella kentällä. Painopisteenä on työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjaus.

Tavoitteet

Mobiilit tavat tehdä työtä, oppia ja ohjata opiskelijoita ovat tulevaisuuden toimintatapoja. Hanke hakee suuntia ja malleja mobiilin oppimisen toteuttamiseen oppilaitoksissa. Erityisesti asiaa tarkastellaan mobiilin ohjauksen näkökulmasta. Ohjausprosessissa osallisina ovat opettajat, opiskelijat ja työelämä (työpaikkaohjaajat).

Kun tähän yhdistetään modernien työvälineiden ja verkostojen (sosiaalinen media, etäohjausvälineet, blogit) osaava hyödyntäminen, voi malli parhaimmillaan tarjota voimaa ja uudenlaisia prosesseja toteuttaa esimerkiksi työpaikkaohjaamista.

Hankkeessa hahmotellaan mobiilin ohjauksen mahdollisuuksia, sekä arvioidaan erilaisia laitteita ja sovelluksia siitä näkökulmasta, kuinka ne tukevat mobiilia ohjaus- ja oppimisprosessia. Aiemmissa hankkeissa (Pulpetista tabletille) olemme huomanneet, että esimerkiksi ohjaamisessa ja opiskelijoiden saavutettavuudessa on puutteita. Vuorovaikutteisuutta ohjaajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijoiden välillä on vahvistettava. Tässä hankkeessa mobiilioppimisen malleja kehitetään kokonaisvaltaisesti sekä teknologinen että pedagoginen näkökulma huomioiden.

Hankkeen pilottityön etenemistä voi helposti seurata Mobiilit ohjaajat –blogista
Hankkeen tulokset mallinnetaan Opetushallituksen Edu.fi – Ammattipeda –sivustolle palvelemaan myös kaikkia muita ammatillisia oppilaitoksia.

Päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto, pilottitoimijana myös Jämsän ammattiopisto

Osatoteuttajat

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: InnoOmnia
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Saimaan ammattiopisto Sampo
Etelä-Savon koulutus Oy: Etelä-Savon ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Hanna Frilander

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg