Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kam’oon China 8 (KC 8)

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2015-31.12.2016

Kam’oon China -verkosto koostuu 10 suomalaisesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiosta. Hankkeen toimintoja rahoitetaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustuksella ja verkoston oppilaitosten omalla rahoituksella.

Kohderyhmiä ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja opettajat sekä oppilaitosten muu henkilöstö.

Tavoitteet

• Kansainväliset yksilölliset opintopolut kuten opintoihin kuuluvan työssäoppimisjakson, verkkokurssin tai valinnaisen 15 osp tutkinnonosan suorittaminen Kiinassa
• Kotikansainvälistymisen mahdollisuuksien lisääminen järjestämällä infoja, seminaareja, työpajoja ja teemapäiviä sekä kiinalaisten luennoitsijoiden vierailuja oppilaitoksissa. Kotikansainvälistymistä tuetaan vaihtojen aikana myös live video / skype -tapaamisten avulla
• Vaihtojaksoja edeltävän ja vaihtojakson aikaisen valmennuksen kehittäminen ja mallintaminen (Skype, WeBli, Adobe Connect Pro, mobiiliohjaus). Kotimaassa olevien opettajien roolia opiskelijoiden kansainvälisten työssäoppimisjaksojen ohjauksessa kasvatetaan ja vahvistetaan esimerkiksi digitaalisten välineiden avulla
• Verkostoyhteistyön kehittäminen / Hyvien käytäntöjen levittäminen
Kam’oon China, ChiNet ja ThaiGo.-verkostojen kesken
• Yhtenäinen opiskelijapalautekysely Kam’oon China,ThaiGo ja ChiNet –hankkeissa
• Hankkeiden itsearviointi
• Ammattitaitokilpailutoiminta

Hankkeen päätoteuttaja

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä


Osatoteuttajat / yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
PointCollege Porvoo
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen seudun koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Seija Rossinen

Rahoittaja

Opetushallitus


hankkeet_opetushallitus.jpg