Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Kaikialla oppii - uusi lukio 2020 (KOPPI)

Hankkeen toteutusaika 26.9.2014 - 31.12.2016

KOPPI-hanke pyrkii ottamaan lukiokoulutuksen valtakunnallisista isoista haasteista kopin yhdistämällä tilankäytön kustannustehokkuuden sekä pedagogisen ja toimintakulttuurin kehittämisen.

Tavoitteet

 • ”Kaikkialla oppii ”- mallin (KOPPI) vakiinnuttaminen lukioiden toimintamalliksi
 • Tilojen kustannustehokas käyttö
 • Lukion pedagoginen kehittäminen
 • Lukion vetovoiman lisääminen ja opetussuunnitelmauudistuksen tukeminen
 • Oppimisen kokonaisuuden hallinta
 • Tutkimus

Tavoiteltavat tulokset

 • Hankkeen aikana kerätään hankkeeseen osallistuvilta opettajilta ja opiskelijoilta palautetta, jonka perusteella arvioidaan hankkeen onnistumista ja kehitetään käytettäviä toimintatapoja
 • Lukiokoulutusten johtoryhmät arvioivat hankkeen toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksia. Hankkeen tuloksia käytetään hyväksi koko lukiokoulutuksen pedagogisessa ja toimintakulttuurin pysyvässä uudistuksessa
 • Hankkeeseen osallistuvilta opettajilta ja opiskelijoilta kootaan tutkimusaineistoa, jonka pohjalta laaditaan tutkimusraportti. Raportissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia oppimisasenteisiin ja oppimistuloksiin sekä kouluviihtyvyyteen ja opiskelijoiden osallisuuteen. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeen aikana KOPPI-mallin kehittelyssä
 • Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka arvioi hankkeen tuloksia
 • Hankkeen blogin ja Facebook-ryhmän avulla jaetaan ja arvioidaan reaaliaikaisesti hankkeessa saatuja kokemuksia kaikkien hankkeen kannalta keskeisten toimijoiden kesken

Hankkeen päätotetuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän yliopistosta koulutuksen ja tutkimuksen laitos, opettajanakoulutus, Pedanet-kouluverkko

Hankkeen yhteyshenkilö

Lehtori Juha Paananen

Rahoittaja

Opetushallitus

Päättyneet hankkeet / 2016 päättyneet hankkeet / Kaikkialla oppii - uusi lukio 2020 (KOPPI) Tulosta sivu