Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Työssä oppien ammattiin

Hankkeen toteutusaika: 10.2.2014–31.12.2015

Hankkeessa monipuolistetaan, laajennetaan ja kehitetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja yhdessä alueen työpaikkojen kanssa.

Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on yhdessä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa kehittää, pilotoida ja mallintaa vaihtoehtoinen pääsääntöisesti työpaikalla toteutettava tapa suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä voi vaihdella yksilöllisesti perustutkinnon ja työpaikan tarjoamien oppimisen mahdollisuuksien mukaisesti. Opintojen toteutus suunnitellaan yhdessä työpaikan kanssa ja opinnot voidaan toteuttaa yksilöllisesti joko yhdessä työpaikassa tai muutaman työpaikan muodostamassa työpaikkaringissä.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi mallintaa joustavia tapoja työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Työssä oppien ammattiin -koulutusmallia kehitetään ja pilotoidaan Jyväskylän ammattiopistossa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa autoalan, kone- ja metallialan sekä logistiikan perustutkinnoissa.

Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 17 koulutuksenjärjestäjää eripuolilta Suomea. Verkosto mahdollistaa vertaisoppimisen ja Työssä oppien ammattiin -koulutusmallin kehittämisestä saatavien erilaiset kokemusten jakamisen ja edelleen kehittämisen. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri alueiden yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Hankkeen koordinointi

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto
Edupoli, Faktia Koulutus Oy, Hyria Koulutus Oy, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä LAPPIA, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA, Länsi-Rannikon koulutus Oy WinNova, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Stadin ammattiopisto, Turun aikuiskoulutuskeskus, Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus, Vaasan ammattiopisto, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Yrkesakademi i Österbotten

Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Markku Tarvainen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö