Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi

Hankkeen toteutusaika: 7.2.2014-31.12.2015

Tavoitteet

Hanke on osa nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen uudistamiseen liittyvää toimenpideohjelmaa vuosille 2014- 2016 ja osa nuorisotakuuta. Kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää työpaikkakouluttajien ja työyhteisöjen osaamista siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus on nuoren opiskelijan kohdalla riittävää, tukee nuoren ammatillista kehittymistä ja vastaa tutkinnon sekä työelämän tarpeita. Ratkaisut tuotetaan niin, että ne palvelevat ohjausosaamisessa eri kehitysvaiheessa olevia työpaikkakouluttajia ja työpaikkoja.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Työpaikkakouluttajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen valmentavalla ja työpaikoille jalkautuvalla otteella.
  2. Työyhteisöjen ohjausvalmiuksien kehittäminen ja koko työyhteisön osallistaminen työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.
  3. Monimuotoisten ja sähköisten työkalujen kehittäminen työpaikkakouluttajien käyttöön. Työkalut palvelevat nuorten opiskelijoiden ohjaamista ja ohjausosaamisessa eri kehitysvaiheessa olevia työpaikkoja.
  4. Oppisopimuskoulutuksen työssä oppimisen pedagogisen näkemyksen uudistaminen huomioiden nuorten oppimistarpeet ja työpaikkojen koulutusmahdollisuudet

Tavoiteltavat tulokset

  • Työpaikkakouluttajan arjen tuki, ohjaus ja koulutus mallinnettu oppisopimuskoulutusprosessin eri vaiheisiin
  • Työpaikkakouluttajan rooli ja tehtävä oppisopimuskoulutusprosessin eri vaiheissa vahvistunut
  • Modulaarinen työpaikkakouluttajakoulutusmalli
  • “Matalan kynnyksen“ digitaalinen ja sähköinen ohjausvälineistö

Hankkeen koordinointi

Omnian oppisopimustoimisto, projektipäällikkö Päivi Kalliokoski

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Pääpartnerit (7)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, oppisopimuskeskus
Metropolialueen yhteistyöverkosto: Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskus, Omnian oppisopimustoimisto ja Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö
Päijät-Hämeen koulutuskonserni /Koulutuskeskus Salpaus

Kehäpartnerit (5)
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä /Oulun seudun ammattiopisto
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto / oppisopimuskoulutus
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Ylä-Savon ammattiopisto/ oppisopimustoimisto
Helsinki Business College / SLK Instituutti

Hankkeen yhteyshenkilö

Jyväskylän oppisopimuskeskus, koulutustarkastaja Milja Manninen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esitteet
Esite tpkhanke.pdf (259,5 kB)
Päättyneet hankkeet / 2015 päättyneet hankkeet / Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi Tulosta sivu