Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Työ tekijäänsä opettaa

Hankkeen toteutusaika: 10.2.2014 - 31.12.2015

Hankkeen yleistavoite: Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen.

Hankkeen lopputulos Jämsän ammattiopistossa: Hankkeessa luotiin työelämälähtöinen opiskelumalli, ns. rotaatiomalli Jämsän ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille.

Projektin hallinnoija: Koulutuskeskus Salpaus
Rahoittaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Jaana Virtanen
Jämsän ammattiopisto
Puh. 040 341 4484
Sähköposti: jaana.virtanen@jao.fi

Lue lisää hankkeen verkoston wiki-sivustolta.