Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Tukea maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työllistymiseen selkokielen ja verkon avulla  

Hankeen toteutusaika: 27.5.2013–30.4.2015

Tukea maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työllistymiseen selkokielen ja verkon avulla on Jyväskylän aikuisopiston ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen yhteistyöhanke, jonka rahoittajana toimi Opetushallitus.

Hankkeen kohderyhmä

Maahanmuuttajataustaiset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja laitoshuoltajan ammattitutkinnon opiskelijat.

Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteena oli selvittää ammatillisessa koulutuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielenkäytön haasteita työssäoppimispaikoissa ja vastata tähän haasteeseen selkokielen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välineillä. Hankkeessa muun muassa kehitettiin videosanakirjoja laitoshuoltajille ja verkkosanakirjoja lähihoitajille kielen oppimiseksi työssäoppimispaikoilla. Hankkeessa siirrettiin kielen oppimisen painopistettä työelämään ja työssäoppimispaikoille. Pilotoinnista saadun palautteen perusteella syntyneet video- ja verkkosanakirjat olivat erittäin hyödyllisiä.

Hankkeen tuloksena syntyi Selkosilta-verkkosivu. Hankkeen sivustolta löytyy sanakirjat, selkokielinen hoiva- ja puhdistuspalvelualan materiaali ja tarkempia tietoja hankkeesta. Kaikki syntynyt materiaali ja laitoshuoltajien videosanakirjat ja lähihoitajien verkkosanakirjat on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Verkkosivu https://sites.google.com/site/selkosiltavakk/home

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Jyväskylän aikuisopisto (koordinaattori) ja Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Yhteyshenkilö

Terhi Vesanen-Kirillov


hankkeet_opetushallitus.jpg
Päättyneet hankkeet / 2015 päättyneet hankkeet / Tukea maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työllistymiseen selkokielen ja verkon avulla Tulosta sivu