Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Taking Off


Hankkeen toteutusaika: 1.7.2014-30.6.2015

Jyväskylän aikuisopiston ja Jämsän ammattiopiston aikuiskouluttajat osallistuvat eurooppalaiselle täydennyskoulutuskurssille, muuhun koulutukseen tai job shadowing -jaksolle ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa.

Tavoitteet

• Ammatillisen osaamisen lisääntyminen
• Laajempi käsitys aikuiskoulutuksen käytännöistä ja aikuiskoulutuspolitiikasta eri maissa
• Aikuiskoulutusorganisaatioiden uudistuminen ja kansainvälistyminen
• Opettamisen ja oppimisen laadun parantuminen
• Sosiaalisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden parempi huomioiminen sekä kyky vastata heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tarpeisiin
• Urakehityksen tukeminen
• Vieraiden kielten osaaminen
• Työmotivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Aino Malin

Rahoittaja


Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.Loppuraportti

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg