Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Samassa veneessä 2 – Laatuosaamista Keski-Suomessa

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2014-31.12.2015

Hankkeen tavoitteena on tukea mukana olevia koulutuksen järjestäjiä toimivan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmänsä itsearvioinnissa ja järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sekä johdon että henkilöstön osaamista ja osallistumista laadunhallintaan.

Tavoitteet

  • Ennakointiin, toiminnanarviointiin ja kehittämiseen liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistaminen, mallintaminen ja jakaminen verkostossa.
  • Koulutuksen järjestäjien laatimien laadunhallintajärjestelmien kehittämissuunnitelmien toimeenpanon käynnistäminen.
  • Oppilaitosjohdon ja henkilöstön laadunhallintaosaamisen kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen.

Tavoiteltavat tulokset

  • Koulutuksen järjestäjäkohtaisiin henkilöstön kehittämissuunnitelmiin on lisätty laadunhallintaosaaminen sekä yksilön ja organisaation näkökulmasta. Laadunhallintaosaamisen kehittäminen systematisoituu.
  • Koulutuksen järjestäjäkohtaisten laadunhallintajärjestelmien tarkennetut kehittämissuunnitelmat.
  • Koulutuksen järjestäjäkohtaisia toimintamalleja eri osapuolilta saatujen palautteiden tehokkaammista hyödyntämistavoista laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnissa.
  • Keski-Suomen alueen ammatillisten koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan kehittämisen yhteistyömalliksi vakiintuu käyttöön Vertaisoppimisen laatufoorumi –käytänne. Koulutuksen järjestäjien aluevaikuttavuutta ja ennakointia lisäävä yhteistyö kehittyy.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto

Hankkeen osatoteuttajat

Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
Keski-Suomen kansanopiston Kannatusyhdistys ry: Keski-Suomen opisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Kehittämispäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus

hankkeet_opetushallitus.jpg

Päättyneet hankkeet / 2015 päättyneet hankkeet / Samassa veneessä 2 – Laatuosaamista Keski-Suomessa Tulosta sivu