Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Osaavalle polulle

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2014–31.6.2015

Osaavalle polulle -hanke edistää työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumista ja kehittää yksilölliset ja joustavat opintopolut mahdollistavia toimintajärjestelmiä.

Tavoitteet

  • Toimintajärjestelmien kehittäminen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi
  • Toiminnan laadun varmistaminen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen edistämiseksi
  • Työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toteutumisen edistäminen.

Tavoiteltavat tulokset

  • Opetussuunnitelmat, opiskelijahallintajärjestelmät sekä tiedotusmateriaali on päivitetty vastaamaan säädösmuutoksia. 
  • Opetushenkilöstön ja työpaikkojen osaamista on kehitetty ja vahvistettu erilaisilla koulutusratkaisuilla tutkintojärjestelmän uudistuksen mukaisten säädösmuutosten toimeenpanon toteutumiseksi. 
  • Hankeverkostossa toteutetun kehittämistyön avulla on koordinoitu yhteen hyvät käytännöt, joiden avulla opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat osaavat toteuttaa opiskelijoiden opintopolkuja osaamisperusteisesti.

Hankkeen koordinointi

Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Jyväskylä ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto
Savon koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto
Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Sari Riekko

Rahoittaja

Opetushallitus

Rahoittaja

 

hankkeet_opetushallitus.jpg