Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg
Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Hankkeen toteutusaika: 7.2.2014 - 31.12.2015

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson tavoitteena on alentaa niin työnantajan kuin opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus.

Tavoitteet

Hanke on osa nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen liittyvää toimenpideohjelmaa vuosille 2014 - 2016 ja sen tavoitteena on tukea nuorisotakuun toteuttamista.

 Hankkeessa kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti, 1.8.2015 alkaen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA) toteutustapoja siten, että sitä voisi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten edellytyksiä oppisopimuskoulutukseen ja näin myös lisätä oppisopimuskoulutukseen osallistuvien nuorten ja nuorten aikuisten määrää.

Ennakkojaksolle voivat hakeutua alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret, joilla on tavoitteena oppisopimuskoulutukseen siirtyminen. Nuorille tarjotaan ohjattu, pääosin työelämässä toteutettava ennakkojakso ilman työsopimussuhdetta yhteistyössä alueen työnantajien, oppisopimuskeskuksen ja ammattiopiston ammattistartti-koulutuksen kanssa. Ennakkojakso sisältö ja pituus voivat vaihdella nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan, kuitenkin enintään 20 opintoviikkoa (30 osp).

Tavoiteltavat tulokset

  • Nuorten oppisopimusedellytysten vahvistaminen
  • Työpaikkojen soveltuvuuden ja oppisopimusedellytysten varmistaminen
  • Uusien oppisopimusten syntyminen nuorille ja nuorille aikuisille
  • Alueellisten yhteistyöverkostojen luominen ja vahvistuminen ennakkojakson toteutuksessa
  • Ennakkojakson sisällöt ja alueellinen toteutusmalli

Hankkeen koordinointi

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto/ Oppisopimusyksikkö (aiemmin Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö), Virpi Spangar

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Omnian oppisopimustoimisto
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan oppisopimuskeskus
Kotka-Hamina seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin oppisopimuskeskus
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/Savon oppisopimuskeskus (SAKKY)
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos/Oppisopimuspalvelut
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Ylä-Savon ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Jyväskylän oppisopimuskeskus, koulutustarkastaja Tarja Orellana

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päättyneet hankkeet / 2015 päättyneet hankkeet / Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso Tulosta sivu