Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Musiikkipolku Eurooppaan

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013-31.12.2015

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää eurooppalaisen musiikkialan ammatillisen koulutuksen rakenteet, tarjonta ja EQF-tasot eri Euroopan maissa siltä osin kuin ne palvelevat toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistarpeita Suomessa ja partnerimaissa.

Tavoitteena on löytää sopivat partnerimaat ja valita niistä neljä maata ja kumppanioppilaitosta, joiden avulla pystymme tarjoamaan opiskelijoillemme mahdollisuuden kansainvälisiin opintopolkuihin.

Lopputavoitteena on luoda sellaisia yhteistyömalleja ja projekteja, joissa eri maiden opiskelijat pääsevät käytännön tekemisen kautta kontaktiin toistensa kanssa. Kainuun ammattiopistossa on pilotoitu ECVET-järjestelmää musiikkialalla. Näitä kokemuksia ja hyviä käytänteitä hyödynnetään tämän hankkeen tuloksena syntyvien eurooppalaisten opintopolkujen toteutuksessa.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän ammattiopisto

Osatoteuttaja

Kainuun ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilöt

Markku Rinta-Pollari
Rea Tuominen

Rahoittaja

Opetushallitus
Liitteet

      

    hankkeet_opetushallitus.jpg