Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

LAMP 5 Leonardo Adult Mobility Pool

Asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuushankkeet

Hankkeiden hallinnoija: AMKE International Oy

Hankkeiden voimassaoloaika: 1.6.2013 – 31.5.2015

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot (sending partners):

  • Ammattiopisto Lappia
  • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Edupoli
  • Jyväskylän aikuisopisto
  • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Päijät-Hämeen Koulutuskonserni / Koulutuskeskus Salpaus
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus
  • TTS (Työtehoseura ry) , Sammatti

 

Hankkeet ovat jatkoa vuosina 2007–2009 ja 2009-2011 toteutetuille liikkuvuushankkeille.

Asiantuntijaliikkuvuus (VETPRO)

Hankkeen tavoitteena on saada kouluttajien kansainvälisestä liikkuvuudesta pysyvä toimintamuoto ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Hanke tukee hankekumppanien kansainvälisyysstrategioiden toimeenpanoa, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän toteuttamista sekä koulutuksen monimuotoisuutta. Apurahansaajina ovat aikuisoppilaitosten kouluttajat sekä muu opetus- ja ohjaushenkilöstö. He toimivat pääsääntöisesti samoilla ammattialoilla kuin LAMP opiskelijat. Jyväskylän aikuisopistolla on käytettävissään yhteensä 7 viikon pituista asiantuntijaliikkuvuusjaksoa seuraaviin kohdemaihin: Tsekin tasavalta, Saksa, Italia, Puola, Turkki.

Opiskelijaliikkuvuus

Jokaisen opiskelijan ulkomaanjakso suunnitellaan erikseen ja liitetään osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Jakson tulee oleellisesti nivoutua kunkin opiskelijan ammatilliseen kehittymiseen sekä kielitaidon kohentamiseen. Ulkomaanjakso vahvistaa ja tukee opiskelijan kykyä seurata ja vertailla omalla ammattialalla tapahtuvaa kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Samalla se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua oman ammattialansa työtehtäviin ja työkulttuuriin kohdemaassa. Jyväskylän aikuisopistolla on käytettävissään 8 kpl 4 viikon pituista opiskelija-apurahaa hankkeen aikana seuraaviin kohdemaihin: Tsekin tasavalta, Saksa, Italia, Hollanti, Puola, Turkki.

Lisätietoja

Auli Bister