Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

KokoPRO

Hankkeen toteutusaika ​1.8.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kiteytys:

Varmistetaan ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä koskevien toimintatapojen tasalaatuisuus.

Tavoitteet: 

Laaditaan koulutusalakohtaisia toteutusmalleja työpaikkaohjaajakoulutukselle
Laaditaan alakohtaiset oppaat työssäoppimisen ohjaamisesta vastaaville opettajille ja työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajille.
Tehostetaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen palauteprosessia.
Tehostetaan työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä kerättävän palautteen käsittelyä.
Mallinnetaan työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä kerättävän palautetiedon systemaattinen hyödyntäminen prosessin kehittämisessä.

Tavoiteltavat tulokset:

  • alakohtaiset työpaikkaohjaajakoulutusmallit ja koulutusoppaat pilottialoille
  • arviointitulokset nykytilanteesta
  • määrälliset tiedot palautteista ja niiden käsittelystä sekä vastaajien määristä
  • tarkennettu työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen prosessikuvaus
  • opiskelijoiden, työelämän ja opettajien vaikutusmahdollisuus työssäoppimisen toteutukseen paranee
  • työssäoppimisen laatu paranee

Hankkeen koordinointi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Jyväskylä ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto
Savon koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus
Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Hankkeen yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Sari Riekko

 

hankkeet_opetushallitus.jpg