Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Triple Learning Platform

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012–3.7.2014

Triple Learning Platform -kumppanuushankkeessa vertaillaan ja kehitetään viiden eri maan opiskelijayritysten tuotekehitys- ja myyntitoimintaa sekä tutustutaan konkreettisiin kauppapaikkoihin. Mukana on sekä oppilaitoksia että työelämän edustajia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupan alan käytännönläheistä opetusta. Neljässä maassa (Tanska, Saksa, Hollanti, Suomi) jo toimivat opiskelijayritysten ylläpitämät kauppapaikat ovat keskeisiä kehittämistyön välineitä. Hankkeessa laaditaan kuvaukset kauppapaikoista sekä tunnistetaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri maiden toimintamalleissa. Jyväskylän ammattiopiston opiskelijayritysten kauppapaikka on Sepän Yrityspaja.

Mukana olevat työelämäkumppanit tutustuvat eri maiden kauppapaikkojen toimintaan ja levittävät tietoa opiskelijayrityksistä ja moderneista kaupan alan oppimisympäristöistä.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän ammattiopisto

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Nuori Yrittäjyys ry, Suomi
Campus Vejle, Tanska
The Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise, Tanska
ROC Friese Poort, Hollanti
Society of Shopowners "Grote en Kleine Breedstraat", Hollanti
Berufsbildende Schulen für den Landkreis Wittmund, Saksa
Junior Achievement – Young Enterprise,  Latvia
Latvijas Darba deveju konfederacija, Latvia

Hankkeen yhteyshenkilöt

Antti-Pekka Nikula
Pia Kotro

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.
Loppuraportti

 

hankkeet_eu_elinikaisen.jpg