Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

TopLaaja5 / 2+1 -malli

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013 - 31.12.2014

TopLaaja5-verkostohankkeessa Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto kehittävät yhdessä Jyväskylän oppisopimuskeskuksen kanssa ammatillisen perustutkinnon 2+1 koulutusmallin.

Tavoitteet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä kehittää osa opinnoista oppisopimuksella (ns. 2+1) -mallin pilotoimalla mallia Jyväskylän ammattiopiston ja Jämsän ammattiopiston eri perustutkinnoissa. Osa opinnoista / viimeinen vuosi oppisopimuksella –malli vaatii tutkintojen koulukohtaisten toteuttamissuunnitelmien ja rakenteellisten ratkaisuiden kehittämistä.

Opintojen modulointi ja ajoittaminen opinpolkuun tehdään siten, että opiskelija voi olla työpaikalla koko viimeisen vuoden. Oppisopimukseen liittyvien tietopuolisten opintojen ajankohdat ja toteutus suunnitellaan tukemaan ammatillista kasvua. Pilotointiin osallistuville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisessa tukemisessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään pilottialojen tutkintojen toteutussuunnitelmia ja rakenteellisia ratkaisuja, opintojen markkinointia, hops-käytännettä, opiskelijan opintosuhteen hallintaa, työssäoppimisen aikaista pedagogista ohjaamista sekä arviointi- ja todistuskäytänteitä. Lisäksi selkeytetään edelleen eri toimijoiden roolit opinpolun eri vaiheissa.

Osa opinnoista oppisopimuksella (ns. 2+1) -mallit suunnitellaan vastaamaan sekä Jyväskylän että Jämsän toimintaympäristöjen tarpeita ja toteuttamismahdollisuuksia.

Kehittämisessä hyödynnetään hankeverkoston kokemuksia yksilöllisten työelämälähtöisten opinpolkujen toteuttamisesta. Verkoston kokemukset 2+1 mallista sovelletaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän käyttöön.

Päätoteuttaja

Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä: Koulutuskeskus Salpaus

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Etelä-Karjalan ammattiopisto
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä: Etelä-Savon ammattiopisto
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä: Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Porvoon International College

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg