Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

 Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2012 - 31.12.2014

Hankkeen tavoitteena on oppilaitosten henkilöstön pedagogisten taitojen yhtenäistäminen tieto- ja viestintäteknisissä oppimisympäristöissä.

Tavoitteet

Hanke toteutetaan kolmella toimenpidekokonaisuudella

1 Tarjotaan henkilöstön täydentävää tieto- ja viestintä-tekniikan koulutusta. Koulutus sovelletaan käytännön opetustilanteisiin ja -sisältöihin alapainotuksin. Koulutuksissa peruslähtökohdaksi otetaan se, että opettaja saa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja ohjata opiskelijalähtöisesti oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään avoimia verkkoympäristöjä ja digitaalisia oppimateriaaleja. Toimintaa tehdään näkyväksi myös järjestämällä infotori-tietoiskuja eri kampuksilla.

 2 Opetusteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristökokonaisuuden tämän hetken tilanteen analysointi, määrittely ja koostaminen selkeäksi kokonaisuudeksi kaikkien nähtäville. Esimerkiksi verkko- tai intranetsivusto.

 3 Projektin aikana pilotoidaan tvt-oppimisympäristöjen kehittämiseen perustettua tiimityömallia, joka vastaa hankkeen käytännön toteutumisesta yhdessä hankkeeseen palkattujen projektihenkilöiden kanssa. Tavoitteina on mm. uusien opetusteknologisten ratkaisujen käyttöönotto vaiheittaisesti ja hallitusti sekä suunnitella tieto- ja viestintäteknisille oppimisympäristöille kehittämisen roadmap.

Hankkeen päätoteuttaja 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän yliopisto

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Henry Paananen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Tieto-ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa Tulosta sivu