Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

TOP-koutsi

Hankkeen toteutusaika:

1.1.2011 – 30.6.2014

Hankkeen kiteytys:


TOP-koutsissa kehitettiin joustavasti toteutettavien työpaikkaohjaajakoulutusten toimintamalli, jolla varmistetaan työpaikkaohjaajien ja opettajien työssäoppimisen yhteistyön työelämälähtöisyys ja kustannustehokas toiminta.  

 

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot:

TOP -koutsi hankketta hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus

Valtakunnallisen hankkeen yhteistyössä olivat mukana:

Kiipulan ammattiopisto, tuomalla asiantuntijuutta erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, tuomalla TopTrainerTeam –hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä tämän hankkeen toimintamallien edelleen kehittämiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, täydennys- ja palvelutoiminta, joka kouluttaa opettajia vertaisarvioinnin asiantuntijoiksi ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntijoiksi.

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö: Sari Riekko

Rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto, Opetushallitus

 

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg 

hankkeet_opetushallitus.jpg  

Loppuraportti.pdf