Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Synopsis

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2012–31.5.2014

Hanke on audiovisuaalisen alan opiskelijaliikkuvuushanke. Audiovisuaalinen viestintä kattaa media-alan perustaitojen osalta kuvan, äänen, valon ja tietokoneohjelmien hyödyntämisen opinnoissa. Hankkeen taustalla on pitkäjänteinen verkostoyhteistyö. Jyväskylän ammattiopisto toteuttaa työssäoppimisjaksoja Tanskaan, Viroon ja Espanjaan.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on, että ulkomaanjaksolla opiskelija suorittaa oman opintosuunnitelmansa mukaisia opintoja ja tarkastelee samalla av-alan työnkuvia osana raportointia.

Hankkeen erityinen tavoite on muodostaa verkoston sisällä yhteinen ymmärrys koulutusohjelman ammatista ja koulutusohjelmasta. Koulutusala ja osittain ammattinimikkeet ovat yhteistyöverkostossa samoja, mutta käytännön toimenkuvat ja koulutuspolut voivat erota merkittävästi.

Hankkeen päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Jyväskylän ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus
Tampereen ammattiopisto
Yhteistyökumppanit seitsemässä maassa: Saksa, Turkki, Unkari, Slovenia, Espanja, Tanska ja Viro

Hankkeen yhteyshenkilö

Milka Niskanen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

 

hankkeet_eu_elinikaisen.jpg