Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Steppi – askeleet ammattiin

Hankkeen toteutusaika: 27.5.2013–31.12.2014

Tavoitteet

Steppi – askeleet ammattiin -hankkeessa luodaan uusien opiskelijavalinnan perusteiden mukaiset alueelliset ohjausmallit jokaiselle hankkeessa mukana olevalle oppilaitokselle. Lisäksi ehkäistään opintojen keskeytymisiä kehittämällä opintojen aikaisia yksilöllisiä opintopolkuja.

Jyväskylän ammattiopiston omat toimenpiteet hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi:

  • Kehitetään eri osaamisalojen ja tutkintojen välisiä joustavia opintopolkuja luomalla uusia toimintaympäristöjä ja –tapoja.
  • Luodaan ja uudistetaan ao:n toiminta-alueelle nivelvaiheen ohjaukseen ohjeet ja tukimateriaali harkintaan perustuvalle valinnalle vastaamaan uudistettuja opiskelijaksi ottamisen perusteita.
  • Otetaan käyttöön ohjauspysäkki nuorille, jotka haluavat siirtyä koulutuksen aikana toiselle alalle ja toiseen tutkintoon.
  • Tiivistetään yhteistyötä etsivän nuorisotyön sekä muiden toimijoiden kanssa opintojen loppuun suorittamiseksi.

Toteuttajat

Koulutuskeskus Sedu (koordinoija),
Jyväskylän ammattiopisto ja
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Tellervo Heikkilä
Yksikönjohtaja Sirkka Ihatsu

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg