Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Samassa veneessä - Kehittävää arviointia Keski-Suomessa

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2013 - 31.12.2014

Hankkeen tavoitteena on valmistaa mukana olevat koulutuksenjärjestäjät tekemään vuoden 2015 aikana laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmänsä itsearviointi laadunhallintajärjestelmän arviointikohteiden ja kriteereiden pohjalta.

Tavoitteet

  • Mukana olevien organisaatioiden toimintojen tarkastelu kokonaisuutena suhteessa laadunhallintajärjestelmän arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.
  • Itsearvioinnin pilotointi.
  • Henkilöstön laadunhallintaosaamisen kehittäminen.

Tavoiteltavat tulokset

  • Oppilaitoskohtaiset laatujärjestelmän kehittämissuunnitelmat. 
  • Oppilaitoskohtaiset kehittämisen toimintasuunnitelmat aikatauluineen.
  • Raportti ammatillisen koulutuksen laaturyhmälle arviointikohteiden ja – kriteereiden käytettävyydestä ja käyttöön oton vaativasta tuesta koulutuksenjärjestäjille. 
  • Keski-Suomen alueen ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyö laatustrategian toimeenpanossa. 

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry: Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö: Jyväskylän kristillinen opisto
Keski-Suomen kansanopiston Kannatusyhdistys ry: Keski-Suomen opisto
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä: Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikko Taina Saarikko

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg