Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Promo Eucinmove (Promo 4)

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2012–1.5.2014

Promo 4 -hankkeessa toteutetaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perus- ja ammattitutkinto-opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Promo 4 on Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle  myönnetyn Leonardo-liikkuvuussertifikaatin neljäs toimintakausi. Sertifikaatti mahdollistaa pitkäjänteisen opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuden suunnittelun ja toteutuksen.

Tavoitteet

Lukuvuoden 2012?2013 aikana hankkeessa liikkuu yhteensä 52 opiskelijaa ja 3 tukihenkilöä. Hankkeen aikana siirrytään opiskelijaliikkuvuuden osalta eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) mukaisiin käytäntöihin muun muassa määrittelemällä kaikkien vaihtojaksojen tavoitteet tietoina, taitoina ja pätevyyksinä (KSC). Lisäksi kolmen maan kanssa tullaan tekemään ECVET-prosessin mukainen puitesopimus.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kohdentaa vaihdot kaikkiin niihin maihin, joista on saatu sitoumuskirje.
  • Kohdentaa vaihdot erityisesti aloille, joilla on ollut vähän liikkuvuutta.
  • Toteuttaa vaihdot vähintään jakson mittaisina (6 viikkoa).

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Vastaanottavat ja välittävät yhteistyökumppanit 11 maasta: Iso-Britannia, Tanska, Saksa, Hollanti, Italia, Espanja, Turkki, Irlanti, Latvia, Puola ja Ranska.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Milka Niskanen
Rea Tuominen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Loppuraportti

hankkeet_eu_elinikaisen.jpg