Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Polkuja läpäisyn tehostamiseen III

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013 – 31.12.2014

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä:

  • Seurantatiedon hyödyntämisen kehittäminen
  • Vaihtoehtoisten tuettujen toimintatapojen kehittäminen ohjaamisen tehostamiseksi

Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistojen tavoitteet:

  • Koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, niiden opiskelijoiden tukeminen, joiden koulutuksen keskeyttämisvaara on keskimääräistä suurempi.
  • Paussipaikka- pajatoiminnan käytänteiden luominen ja kehittäminen keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille ja aiemmin kehitettyjen mallien hyödyntäminen.
  • Nivelvaiheen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötoiminnan tiivistäminen edelleen mm. vaihtojaksoja edistämällä ja ammatillisten valinnaisten opintojen suorittamista ammattistarttikoulutuksen aikana.
  • Ohjausprosessin saattaen vaihto –periaatteen edistäminen ja ohjaustyön läpinäkyvyyden lisääminen.
  • Työelämälähtöisten, vaihtoehtoisten, projektioppimisen mallien luominen.

Toteuttajat

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Hankkeen koodinaattori)
Koulutuskeskus Sedu
Niilo Mäki –säätiö
SAKU ry
Dialoog Oy
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto

Hankkeen yhteyshenkilöt

Koulutuspäällikkö Annika Naski
Koulutussuunnittelija Mia Kärkkäinen

Hanke on jatkoa Polkuja läpäisyn tehostamiseen I (1.9.2011-31.12.2012)
ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen II (1.8.2012 – 31.12.2013) –hankkeille.

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg

Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Polkuja läpäisyn tehostamiseen 3 Tulosta sivu