Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Osaava ohjaus

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013 – 31.12.2014

Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä.

Tavoitteet

  • Yksilöllisten polkujen mallintaminen toteutussuunnitelmiin
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittäminen
  • Toimielimien toiminnan kehittäminen

Tavoiteltavat tulokset

  • Toteutussuunnitelmien alakohtaisia malleja, jotka mahdollistavat yksilölliset opinpolut
  • Opiskelijoiden työssäoppimisen aikaisen ohjauksen pedagogisia ja alakohtaisia malleja
  • Työpaikkaohjaajien kouluttamiseen koulutettuja opettajia sekä alakohtaista koulutusmateriaalia
  • Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrän lisääntyminen
  • Kuvaus opiskelijahallintajärjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämisestä
  • Tietojärjestelmästä saatava palautetieto, joka tukee ammattiosaamisen toimielimen valvonta- ja ohjaustehtävää sekä toimii vertailutietona verkostossa
  • Toimielimen kehittämissuunnitelma

Hankkeen koordinointi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä; Jyväskylä ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto
Savon koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus
Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Sari Riekko

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg