Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Opiskelijoiden työnhakuvalmiudet ja työelämätaidot -esiselvitys

Hankkeen toteutusaika: 1.1.–31.12.2014

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatillisista oppilaitoksista, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto, valmistuvien opiskelijoiden työnhakuvalmiuksia ja työelämätaitoja.

Tavoiteltavat tulokset

Selvitystä varten kartoitetaan viiden eri toimialan näkemyksiä sekä tarvittavista työnhaku- ja työelämätaidoista että niiden tämän hetkisestä tasosta. Selvityksessä kartoitetaan valmistuvien opiskelijoiden, alueen työantajien sekä opetushenkilöstön näkemyksiä. Tulosten pohjalta voidaan jatkossa kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta ja eri tahojen ohjausta.

Tuloksena on työseminaari, jossa käsitellään kartoituksessa saatuja tuloksia ja pohditaan kehittämisehdotuksia niiden pohjalta. Työseminaariin kutsutaan kyselyyn vastanneita tahoja ja henkilöitä.

Tuloksena syntyy sähköinen raportti, joka sisältää kolme kartoitusosiota: valmistuvien opiskelijoiden, alueen työantajien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemykset ja toiveet. Lisäksi raporttiin kirjataan työseminaarissa esitetyt kehittämisehdotukset.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Vuokko Joutsen

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Opiskelijoiden työhakuvalmiudet ja työelämätaidot -esiselvitys Tulosta sivu