Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Omat opinpolut

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2013 – 31.12.2014

Omat opinpolut –hanke kuuluu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus-, ohjaus- ja tukijärjestelyjä kehittäviin hankkeisiin. Siinä syvennetään opiskeluun perehdyttämistä ja rakennetaan malleja yksilöllisiin opinpolkuihin.

Tavoitteet

  • Kehitetään orientaatio-opintoihin integroitu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden nivelvaihe.
  • Selkeytetään opinpolkua henkilökohtaisesta opiskeluhistoriasta ammatillisten opintojen kautta työelämään ja jatko-opintoihin.
  • Opinpolkumallin avulla ohjataan opiskelijat aktiivisesti suomi toisena kielenä (S2) –opintoihin.
  • Saadaan yhteistyökumppaneiden asiantuntijuus yhteiseen käyttöön.

Tavoiteltavat tulokset

  • Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden orientaatiojakso selkeäkielisine perehdyttämisaineistoineen.
  • Vaihtoehtoisia opinpolkuja on mallinnettu.
  • On täsmennetyt omaleimaiset opinto-ohjelmat (HOPS), joita tarkennetaan opiskelijan kanssa säännöllisesti ja sovitusti.
  • Verkostoyhteistyössä on kehitetty ohjeistus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä päivitetty maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetuksen järjestämissuunnitelma.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillinen opisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Auli Mäkinen

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg