Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Lisävauhtia koulutusvientiin

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012 - 30.6.2014

Lisävauhtia koulutusvientiin -hanke kehittää toisen asteen koulutuksen ja yritysverkoston valmiuksia tarjota laadukkaita koulutus- ja asiantuntijapalveluita kansainvälisille markkinoille.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Keski-Suomen toisen asteen koulutuksella, ammatillisella opettajakoulutuksella ja koulutusalayrityksillä on hyvät valmiudet vastata koulutusklusterin kautta tulevaan kansainväliseen kysyntään.

Verkostoja hyödyntämällä luodaan myös markkinoita ja kysyntää keskisuomalaiselle koulutusviennille. Koulutusliiketoimintavalmiuksia kehitetään kolmessa osassa: toinen aste (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä), EduCluster Network -yritysverkosto (Jykes Oy), ammatillinen opettajakoulutus (JAMK).

Tavoiteltavat tulokset

  • Toimintamalli kansainväliseen koulutusliiketoimintaan on otettu käyttöön Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä ja JAMK/Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
  • Toisen asteen ja ammatillisen opettajakoulutuksen kansainvälisesti vetovoimainen koulutuspalveluvalikoima on identifioitu ja kuvattu.
  • Koulutusliiketoiminnan kannalta merkittävät koulutus- ja hanketoiminnan referenssit on koottu Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä ja JAMK/Ammatillisen opettajakorkeakoulussa.
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja JAMK/Ammatillisen opettajakorkeakoulun kansainvälinen osaaminen on tunnistettu ja toimenpiteet määritelty osaamisen kehittämiseksi.
  • Ulkomailla toimivien suomalaisten yritysten osaamistarpeiden systemaattiset kartoitusmenetelmät on määritelty ja kartoitukset aloitettu pilottiyrityksissä.
  • Pienten koulutustoimialayritysten kyky toimia kansainvälisillä markkinoilla on vahvistunut
    Yksityisen ja julkisen koulutusalan kumppanuus on vahvistunut

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Kirsi Koivunen

Rahoittaja

Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_aluekehitysrahasto.jpg  

hankkeet_jamk.jpg 

hankkeet_keski-suomen_liitto.gif 

hankeet_jykes.jpg