Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Koppari – Koko ikäluokan parhaaksi

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2010 - 31.3.2014

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää Jyväskylän seudun nuorten ohjauksen yhteistoimintaverkoston toimintaa. Lisäksi tavoitteena on mallintaa, kuinka kerätään ajantasaista tietoa nuorista, jotka jäävät ilman toisen asteen opiskelupaikkaa tai keskeyttävät opintonsa. Hankkeen aikana pyritään luomaan toimintamalli, jonka avulla tuetaan ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jäävien tai opintonsa toisella asteella keskeyttäneiden nuorten ohjautumista koulutukseen tai työmarkkinoille.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän kaupunki

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Minna Ahokas

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Loppuraportti

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg