Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Keski-Suomen lukiohanke, vaihe 2

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012 - 31.8.2014

Keski-Suomen lukiohanke tiivistää lukioiden työelämäyhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista.

Kehittämistyötä hallinnoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja siinä on mukana 22 lukiota 15 Keski-Suomen kunnasta.

Vaiheen 2 tavoitteet

  • Juurruttaa Keski-Suomen lukiohankkeessa syntyneitä käytänteitä ja vahvistaa yrittäjyyskasvatusta.
  • Vastata työelämän ja korkeakoulutuksen lisääntyvään kansainvälisyystarpeisiin jatkamalla Kansainvälisyyskoulu -hankkeessa aloitetun lukioiden kansainvälisyyskonseptin rakentamista ja hyvien käytäntöjen juurruttamista, erityisteemana kotikansainvälisyys.
  • Helpottaa opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään sekä lisätä työelämävalmiuksia uudistamalla lukiopedagogiikkaa mm. tutkivan oppimisen menetelmillä.

Tavoiteltavat tulokset

  • Maakunnan lukioiden työelämämallien juurtuminen pysyväksi osaksi lukioiden suunnittelua ja toimintaa sekä yrittäjämäisen lukio-opetuksen ja johtamisen lisääntyminen.
  • Lukioiden opetushenkilökunnan ja johdon kotikansainvälisyystaitojen lisääntyminen.
  • Lukio-opetus vastaa paremmin työelämän ja jatkokoulutuksen tarpeita ja tukee sijoittumista työelämään.

Yhteistyötahot

Yhteistyötä tehdään muun muassa Keski-Suomen korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän ja yrittäjäjärjestöjen sekä muiden hankkeiden kanssa.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Liisa Lamminsivu-Risku
Suunnittelija Mika Kangas
Suunnittelija Kerttu Pylvänäinen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino, liikenne ja ja ympäristökeskus, Keski-Suomen kunnat ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Keski-Suomen lukiohanke, vaihe 2 Tulosta sivu