Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kansainvälisyyskoulu 2

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2012 - 30.6.2014

Kansainvälisyyskoulussa kehitetään ja testataan kansainvälisiä opintopolkuja sekä kotikansainvälistymisen muotoja, jotka soveltuvat nuorten ja aikuisten ammatilliseen koulutukseen sekä lukiokoulutukseen.

Tavoitteet

Kansainvälisyyskoulun tavoitteena on tuoda käytäntöön aiemmassa hankkeessa luotua kansainvälisyyskoulukonseptia ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia kansainvälisen kokemuksen ja kulttuurien tuntemuksen kartuttamiseen kotimaassa.

Opettajien kansainvälisyystaitoja lisätään ja opiskelijoille kehitetään kansainvälisiä opintopolkuja. Opiskelijat saavat valmiudet toimia maakunnan kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työyhteisöissä. Lisäksi edistetään kansainvälistä liikkuvuutta ottamalla käyttöön eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ECVET. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen lukiohankkeen kanssa.

Kotikansainvälisyys tarkoittaa kulttuurien tuntemuksen ja kansainvälisten kokemusten kerryttämistä omassa oppilaitoksessa, sen lähiympäristössä tai virtuaalisesti internetin välityksellä.

Kansainvälisyyskoulu 2 -hanketta on edeltänyt 1.10.2008-30.4.2012 kansainvälisyyskoulu 1 -hanke

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Rea Tuominen

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Loppuraportti

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Kansainvälisyyskoulu 2 (2012-2014) Tulosta sivu