Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Heureka! Wow Effects via New Adult Literacy Tools

Grundtvig workshop

Heureka! – Wow Effects via New Adult Literacy Skills workshop järjestettiin Jyväskylän aikuisopistossa 10.–16.8.2014. Ulkomaisia osallistujia oli yhteensä 15: 3 miestä ja 12 naista Belgiasta, Bulgariasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Liettuasta, Portugalista, Puolasta, Romaniasta, Sveitsistä, Tsekin tasavallasta ja Turkista.

Workshopissa jaettiin tietoa aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomien erilaisista opetuksen lähestymistavoista Suomessa sekä tutustuttiin erilaisiin pedagogisiin metodeihin ja materiaaleihin, jotka ovat vastedes osallistujien käytössä heidän omassa työssään. Esiintyjinä ja alustajina oli aikuisopiston omia työntekijöitä sekä yhteistyö- ja verkostokumppaneita. Osa ulkopuolisista esiintyjistä antoi panoksensa korvauksetta osana omaa palkkatyötään, osalle maksettiin korvaus.

Workshopin aikana tutustuttiin Suomessa käytössä oleviin atk-avusteisiin oppimisohjelmiin ja -sivustoihin, Instrumental Enrichment -menetelmään (kognitiivisen prosessoinnin menetelmä) ja tehtiin pienimuotoisia Survival Finnish -harjoituksia.

Vierailut tehtiin lisäksi Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitokselle sekä maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista edistävän Palapeli2-projektin toimipisteeseen.

Osallistujille annettiin ennakkotehtäväksi valmistaa lyhyt esitys yhdestä hyvästä toimivasta käytänteestä luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksessa omassa työssään. Kaikki osallistujat vastasivat haasteeseen, vaikka osalla esitys painottui enemmän kotimaan kulttuuri- kuin ammatillisiin asioihin.

Keskeisin tulos workshop-viikosta lienee eurooppalainen yhteistyöverkosto, joka on käytettävissä erilaisessa tulevaisuuden hanke- ja yhteistyösuunnittelussa aikuis- ja maahanmuuttajakoulutuksen alueella.

Iltaohjelmaan viikon aikana kuului mm. tutustuminen Jyväskylän kaupungintaloon, suomalainen illallinen perinneherkkuineen sekä suomalainen saunailta.

Lisätietoja

Auli Bister

lifelong learning programme.jpg