Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä 3

Hankkeen toteutusaika: 3.9.2013 - 31.12.2014

HOPSY - Aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä 3 -hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen mittaristoa ja rakennetaan hyvinvoivan oppimisympäristön malli.

Tavoitteet

Päätavoite opiskeluhyvinvoinnin edistäminen opetuksen, oppilaan ohjauksen ja opiskelijahuollon tiimityön malleja ja toimenkuviin liittyviä ohjausrooleja tarkentamalla.

Tavoiteltavat tulokset

Opiskelijakeskeinen, opiskelijan opintojen etenemistä tavoiteajassa tukeva ohjauksellinen toimintamalli. Hankkeessa keskiössä ryhmänohjaajuus ja sitä tukevat monipuoliset ohjaus- ja toimintamallit sekä työkalut. Ohjauksellisen toimintamallin juurruttaminen oppilaitokseen ja siihen liittyvän valmennuksen järjestäminen.

Päätoteuttaja

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon koulutus OY WinNova

Hankkeen yhteyshenkilö

Opettaja Minna Kaukonen

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg