Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Esiselvityshanke oppisopimuskoulutuksesta työllistymisen tukena

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2014-30.9.2014

 Esiselvitysprojektissa selvitetään oppisopimuskoulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita rekrytoinnin välineenä.


Tavoitteet

Hankkeessa järjestetään 4 asiakaskuulemistilaisuutta, joissa kuullaan työnantajien, työpaikkakouluttajien ja sidosryhmäedustajien näkemyksiä oppisopimuskoulutuksesta rekrytointitilanteissa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan 3 pedagogista työpajaa oppisopimustoimijoille. Työpajoissa selvitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen kriittisiä pisteitä ja ideoidaan ratkaisuja tukemaan työpaikalla tapahtuvaan koulutusta kriittisissä pisteissä. Hankkeesta syntyy tuloksena kaksi selvitysraporttia.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus  ja Keski-Suomen te-toimisto.


Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutustarkastaja Krista Hanski

Rahoittaja

Euroopan Sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Päättyneet hankkeet / 2014 päättyneet hankkeet / Esiselvityshanke oppisopimuskoulutuksesta työllistymisen tukena Tulosta sivu