Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

ECVET4Practitioners

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2012–30.9.2014

ECVET4Practitioners on viiden maan yhteinen kehittämishanke, jossa kehitetään työkaluja eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän, ECVET, käyttöönottoa varten. Sen avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella.

Tavoitteet

ECVET on ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä, jossa oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyytenä. ECVET4Practitioners -hankkeen tavoitteena on koota käytännönläheinen ECVET-opas opettajille.

Hankkeen päätoteuttaja

Intercollege (Kypros)

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Jyväskylän ammattiopisto
Horizon College (Hollanti)
Kenwerk (Hollanti)
Cebanc-CEDEA (Espanja)
Westminster Kingsway College (Iso-Britannia)

Hankkeen yhteyshenkilö

Rea Tuominen

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Hankkeen sivusto

ECVET4Practitioners -hankkeen sivusto

 

hankkeet_eu_elinikaisen.jpg