Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Yrittämisen paikka sosiaali- ja terveysalalla

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2012 - 31.12.2013

Projektin tausta, tarve

Työn ja työelämän murros, suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä, yrittäjien sukupolvenvaihdokset, kasvualojen työvoimatarpeet ja uuden tuotannon rakentaminen edellyttävät koulutukselta nopeaa reagointia osaamistarpeisiin. Opetushallituksen ennakointitulosten mukaan kaudella 2008-2025 sosiaali- ja terveysalan työhön tarvitaan miltei 80 000 uutta henkilöä.

Koulutustarjontaa tulee kehittää yritysten ja työpaikkojen koulutustarpeita ennakoivaksi. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa. Sosiaali- ja terveysalan ostopalvelujen julkinen ja yksityinen kysyntä tulee lisääntymään.

Tavoite

Projektin tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden yhteistyönä toimintatapa, jonka myötä sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa harkitsevat tai jo yritystoimintaa toteuttavat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään, saavat tukea, neuvontaa ja ohjausta yritystoiminnan käynnistämiseksi sekä valmiuksia toimia yrittäjänä.

Tavoiteltavat tulokset:

  • Innovatiivisia sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden oppimis- ja kohtaamisympäristöjä on syntynyt vähintään 3
  • Yritystoimintaa käynnistävillä n näyttöä yrittäjyysosaamisestaan
  • Yritystoimintaa käynnistävät kokevat, että tarvittavat tukipalvelut löytyvät hyvin
  • Sote-alan yritykset ovat lisääntyneet Keski-Suomessa, on syntynyt uudenlaisia yrityksiä, malleja, caseja
  • Opettajien yritysosaaminen lisääntyy

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Anne-Mari Landén

Aikuisopiston rooli projektissa:

Jyväskylän aikuisopisto hallinnoi projektia.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 hankkeet_vipuvoimaa_logo.jpg

hankkeet_eu_sosiaalirahasto.jpg 

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Yrittämisen paikka sosiaali- ja terveysalalla (2012-2013) Tulosta sivu