Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Ympäristöagentti

Hankkeen toteutusaika: 10/2012-12/2013

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja vahvistaa hankkeessa mukana olevien organisaatioiden; yritysten, julkisyhteisöjen ja koulutusorganisaatioiden ympäristötietoutta, ympäristöosaamista sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa käytännön arjessa ja näin ollen vahvistaa toimijoiden kilpailukykyä sekä luoda edellytyksiä ekologisesti kestävälle kasvulle, uusille liiketoimintamahdollisuuksille, palvelutuotteille ja työpaikoille.

Tavoitteena on verkostoitua majoitus? ravitsemus? ja matkailualan, puhdistuspalvelualan sekä kiinteistöhuollon yritysten, kolmannen sektorin, oppilaitoksien ja eriympäristötoimijoiden kanssa sekä juurruttaa ympäristömyönteistä asennetta em. toimijoissa ja heidän sidosryhmissään.

Osatavoitteena on lisätä ympäristöosaajien määrää toiminta-alueen organisaatioissa ja luoda konkreettisia organisaatiokohtaisia toimintasuunnitelmia (ympäristöagenttiohjelmia) sekä uusia työelämään suunnattuja palvelutuotteita liittyen mm. energiatehokkaaseen työtapaan ja jätteen määrän vähentämiseen. Näitä tuotteita ja palveluita voivat olla esimerkiksi erilaiset ympäristöön, jätehuoltoon, veden- ja energiankäyttöön sekä puhtaiden raaka-aineiden käyttöön liittyvät ohjeistukset ja suositukset sekä niitä tukevat koulutuspalvelut.

Hanke on suunnattu pääasiassa majoitus- ravitsemus- ja matkailualalla, puhdistuspalvelualalla sekä kiinteistöhuollon ja mahdollisesti myös sosiaali- ja terveysalalla toimivien yrityksien ja julkisyhteisöjen kehittämiseen Keski-Suomen maakunnan alueella.

Tavoiteltavat tulokset

  • organisaatiokohtaisia ympäristöagenttiohjelmia sekä työelämälle suunnattuja uusia palvelutuotteita jotka lisäävät organisaatioiden kilpailukykyä ja ympäristövastuullista toimintaa
  • ympäristöasiantuntijapalvelut ? listaus, johon on koottu organisaatioin ympäristöasioiden kehittämisen kannalta oleelliset asiantuntijapalvelut kuten esimerkiksi yhdistykset, koulutusorganisaatiot ja heidän palvelutuotteet, viranomaiset jne.
  • hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan mittareita ja menetelmiä 
  • lisääntyvää ympäristöosaamista ja ympäristötietoutta joka tukee laajemmin yhteiskunnallisia ympäristötavoitteita (ekologisesti kestävä kasvu, luonnonvarapolitiikka)
  • uusi alueellinen yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijuutta ja ympäristöön liittyvää osaamista ? yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa vahvistuvat ja osaaminen kehittyy 

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/ Jyväskylän aikuisopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

  • Hankkeen partnerioppilaitos Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE, Aikuiskoulutus
  • työelämän yhteistyökumppanit, muut hankkeet, oppilaitokset

Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Petra Leppäharju-Lipitsä ja yksikönjohtaja Pirjo Koskela, Jyväskylän aikuisopisto.
Projektipäällikkö Tarja Naskila, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus.

Rahoittaja

Pohjanmaan ELY-keskus