Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Valmistuvat töihin

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012–31.12.2013

Valmistuvat töihin -hankkeen toimenpiteillä vastataan nuorten yhteiskuntatakuun haasteeseen ja edistetään nuorten rekrytoitumista opintojen aikana tai valmistumisvaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeella luodaan Keski-Suomeen kehittämisyhtiöiden, ammattioppilaitosten, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja TE-toimiston yhteistyönä nuorten rekrytointi- ja ohjausmalli. Hankkeessa hyödynnetään Osaajia teollisuudelle -kehittämisohjelmalla luotuja oppilaitos-yritysyhteistyö-malleja kone- ja metallialan lisäksi muilla teollisilla aloilla.

Hankkeessa kehitetään myös ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun ohjausyhteistyötä yksilöllisten koulutuspolkujen mahdollistamiseksi yli koulutusten nivelkohtien.

Tavoiteltavat tulokset 

Keski-Suomessa toimii nuorten työllistymistä edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä teollisten yritysten, ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen sekä TE-toimiston muodostama yhteistoimintaverkosto. 

Oppilaitos-yritysyhteistyössä on mukana laaja yritysverkosto, jonka osaamistarpeisiin pyritään vastaamaan joustavasti yksilöllisten koulutusväylien kautta.
Opetushenkilöstön ohjausosaaminen vahvistuu ja opiskelijan ohjaus suoraan tai erilaisten yksilöllisten koulutusten kautta työhön tehostuu.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus osatoteuttajana

Yhteistyössä mukana ovat:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jykes Oy
maakunnalliset kehittämisyhtiöt
Jyväskylän TE-toimisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Minna Kunnari

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Tavoiteltavat tulokset


Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Valmistuvat töihin (2012-2013) Tulosta sivu