Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Ura alkuun - kouluun ja koulun kautta ammattiin

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012 - 31.12.2013

Ura alkuun -hankkeessa kehitetään opintojen ohjausta ja opiskelijahuollon toimintamalleja, joilla ehkäistään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja tuetaan nuoren valmistumista tavoiteajassa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja mallintaa menettelyitä niiden opiskelijoiden tukemiseen, jotka eivät ole keskeyttäneet, mutta joiden opinnot ovat pitkittyneet. Menettelyillä tuetaan opintojen loppuun saattamista ja työelämään siirtymistä.

Toisena tavoitteena on kehittää uusia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä ohjausmenetelmiä, joilla tuetaan ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen ohjausta. Menetelmillä tuetaan nuorta valitsemaan sopivin koulutusala ja näin ennaltaehkäistään opintojen keskeyttämistä väärän koulutusalavalinnan vuoksi.

Tavoiteltavat tulokset

  • Neljännelle vuodelle siirtyvien opiskelijoiden ohjausmalli. Malliin sisältyy työpaikkaohjaajien täydennyskoulutusmalli sekä uraohjauksen yhteistoimintamalli ja varhaisen puuttumisen ohjauksen menetelmiä.
  • "Kysy ammatillisesta opiskelusta" teemawebinaari -käytänne.
  • "Apua opintielle" -verkkosivut.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä: Jyväskylän ammattiopisto ja Jämsän ammattiopisto.

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Savon koulutuskuntayhtymä: Savon ammatti- ja aikuisopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä: Koulutuskeskus Salpaus

Hankkeen yhteyshenkilö

Opettaja Mira Ruth-Viitanen

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg