Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen

Toteutusaika: 1.9.2008-31.12.2013

Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen -hanke kehittää ulkomaisen työvoiman kotoutumisen opastus- ja palvelujärjestelmää sekä järjestää koulutusta.

Tavoitteet

  • Rakentaa sellainen asiakaslähtöinen, eri toimijoiden yhdessä toteuttama opastus- ja palvelujärjestelmä, jonka avulla ulkomainen työvoima sijoittuu Keski-Suomen työmarkkinoille joustavasti ja maahanmuuttajat kotoutuvat yhteiskuntaan nopeasti. 
  • Luoda ulkomaisen työvoiman opastus- ja palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmä, joka toimii koko maakunnassa tukien yritysten työvoiman saantia.
  • Kehittää sellaista kansainvälistä rekrytointimallia, jonka avulla hallittu työperäinen maahanmuutto voi edistää elinkeinoelämää.

Tavoiteltavat tulokset

  • Yksilölähtöisesti toimiva opastus- ja koulutusjärjestelmä, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista
  • Palvelu- ja opastustoimintojen maakunnallinen ohjausjärjestelmä
  • Uusia työkaluja työvoiman tarpeen ennakoinnin ja kansainvälisen rekrytoinnin yhteistoimintamallia varten

Julkaisut

Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen -projekti on ollut mukana seuraavien julkaisujen laadinnassa:

  • Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma (Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja) ja sen englanninkielinen yhteenveto.
  • Maahanmuuttajien kotoutuminen Äänekoskella (Äänekosken kansalaisopisto)

Osatoteuttajat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Äänekosken kansalaisopisto/Koskelan setlementti

Yhteistyötahot

Keski-Suomen alueella toimivat hankkeet, oppilaitokset, työ- ja elinkeinotoimistot, kunnat ja yritykset, Monikulttuurikeskus Gloria, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Terhi Vesanen-Kirillov

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyvässeudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen liitto.

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen (2008-2013) Tulosta sivu