Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Työvalmennuksesta apua työllistymiseen

Hankkeen toteutusaika: 10/2012 - 12/2013 

Hankkeessa kuvataan työvalmennuksen toimintamalli kuvaaminen ja kootaan työvalmennukseen liittyvä yhteistyöverkosto.

Tavoitteet

Keski-Suomessa on joillakin aloilla työvoimapulaa ja toisaalta koko maahan nähden korkea työttömyys ja myös nuorisotyöttömyys on korkea. Maakunnassa oli vuonna 2011 keskimäärin joka kuukausi 3800 alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Lisäksi Keski-Suomessa on, pääosin Jyvässeudulla runsas 1300 alle 30-vuotiasta nuorta, jotka eivät ole työttömänä työnhakijana, eivätkä työssä, koulutuksessa, armeijassa tai heillä ei ole alle kouluikäisiä lapsia.

Myös nuorten yhteiskuntatakuu luo lisää paineita työvalmennuksen alueelle. Toimenpideohjelman mukaan nuorten työmarkkinoille sijoittumista edistetään työvalmennuksella, jolla tuetaan sekä nuorta että työnantajaa. Tämä on iso haaste jatkossa työvalmennuksen toimijoille ja työvalmentajien osaamiselle. Myös koulutuksen järjestäjät tarvitsevat uutta tietoa työvalmennuksesta, kun suunnitellaan uutta työvalmentajan erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta.

Hankkeen toiminta-aikainen tavoite

 • Rakentaa toimiva, kumppanuuteen perustuva yhteistyöverkosto työvalmennuksen toimijoiden ja koulutuksen järjestäjien välille. Mukaan verkoston toimintaan hankitaan myös yrityksiä.
 • Lisätä toimivalla yhteistyöllä työvalmentajien tietämystä koulutuksen järjestäjän palveluista
 • Lisätä koulutuksen järjestäjien työelämä tuntemusta ja kykyä vastata paremmin työelämässä tapahtuvan työvalmennuksen uusiin haasteisiin.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on

 • Saada tietoa, miten työvalmennuksen toimintamalleja voi soveltaa koulutuksessa, jotta voitaisiin tehokkaasti ehkäistä opintojen keskeytymistä.
 • Saada uutta tietoa, miten voidaan parantaa eri syistä työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia.

Tavoiteltavat tulokset

 • Työvalmennus -käsite on määrittely ja avattu.
 • Työvalmennuksen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista on ajantasaista tietoa.
 • Koulutuksen järjestäjillä on uusinta tietoa työvalmennuksen toimintamalleista, joita ne voivat soveltaa koulutusten toteutuksessa.
 • Koulutuksen järjestäjillä on oikeaa tietoa työvalmennuksesta suunniteltaessa työvalmentajien koulutusta.
 • Työvalmennuksen toimijat ovat verkostoituneet ja mukana verkostossa on sekä yrityksiä, julkisyhteisöjä että kolmannen sektorin toimijoita.
 • Työvalmennuksen toimijat tuntevat toistensa toiminnan, palvelut sekä koulutuksen järjestäjän palvelut ja osaavat ohjata asiakkaita oikeiden palvelujen piiriin.
 • Yrityksillä on tietoa työvalmennukseen liittyvistä palveluista.

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Sovatek-säätiö
Jyväskylän Katulähetys ry
Työvalmennussäätiö Avitus Jämsä
Jyväskylän kaupunki
Jämsän kaupunki

Hankkeen yhteyshenkilö

Koulutuspäällikkö Riitta Saarinen

Rahoittaja

Pohjanmaan ELY-keskus

 

hankkeet_ely_keskus.jpg