Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Sytyke

Hankkeen toteutusaika: 10/2012-12/2013

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Tyke -toiminnan kriittiset menestystekijät, jotka mahdollistavat laadukkaan ja innovatiivisen, työelämälle lisäarvoa tuottavan TYKE-tehtävän toteuttamisen.

Hankkeessa tehtävää

 • Rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa kysyntälähtöiset ja muuntuvat työelämälähtöiset toimintamallit (kumppanuuden toimintamallit: koulutuksen järjestäjät, yritykset ja organisaatiot).
 • Kehitetään, testataan ja mallinnetaan työssäohjaukseen uusi toimintamalli.
 • Lisätään asiakaslähtöistä työelämäosaamista tuomalla konsultoivan työotteen toimintatavaksi kumppanuuksiin sekä sisäiseen toimintaan.
 • Sovelletaan ja sulautetaan tyke -toimintaa tukevia tvt-ratkaisuja osaksi kumppanuuden toimintamalleja (mm. yhteinen työskentelyalusta).
 • Vahvistetaan työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta, mahdollistetaan alueellisen kehittämistyön tulosten vakiintuminen osaksi ammatillisen lisäkoulutuksen palvelutarjontaa ja parannetaan tyke -toiminnan laatua systemaattisen arviointitoiminnan kautta.
  Otetaan aikaisemmat tyke -hankkeiden kehittämistyön tulokset käyttöön (vältetään päällekkäistä kehittämistä). 

Kohderyhmät 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteistyöyritykset, julkisyhteisöt ja verkostona toimivat koulutuksen järjestäjät sekä yhteistyökumppanit. Kohderyhmänä ovat myös koulutuksen ostajat ja rahoittajat, alojen yhteistyöverkot ja kumppanit sekä työelämä laajemmin hyvien käytäntöjen ja kokemusten kautta.

Tavoiteltavat tulokset

 1. Kumppanuuksien palvelukonsepti
 2. Työssäohjauksen uusi malli
 3. Kumppanuuksien konsultatiivinen toimintatapa
 4. Joustava osaamispalvelut, modulointi
 5. Asiantuntijapalvelujen tuottaminen verkostossa
 6. Osaamispalveluiden toiminnan johtaminen
 7. ICT tyke -toiminnan tukena

Hankkeen päätoteuttaja

Hanketta koordinoi Winnova. Jyväskylän aikuisopisto toimii osatoteuttajana, joka osallistuu hankkeen osiin eri rooleissa (koordinaattori, kehittäjä, laboroija, työpajatyöskentely). Jyväskylän aikuisopisto koordinoi kumppanuuksien palvelukonsepti -osahanketta.

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Hanke on valtakunnallinen hanke, jossa osatoteuttajina ovat 15 suomalaista aikuiskoulutusorganisaatiota.

Hankkeen yhteyshenkilöt

Osatoteuttaja Jyväskylän aikuisopisto Ari Langén
Hankkeen koordinaattori Winnova Kari Laine

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg