Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Sähköisen markkinoinnin käytön ja osaamisen lisääminen Keski-Suomen alueen pk-yrityksissä

Hankkeen toteutusaika: 11/2012 - 12/2013

Tavoitteet

Sähköisen markkinoinnin taitojen ja ammatillisen osaamisen lisääminen Keski-Suomen alueen pk-yrityksissä - hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten sähköistä markkinointia asiakaslähtöisesti. Sähköinen markkinointi on yhä tärkeämpi osa liiketoiminnan kokonaisuutta ja yritysten markkinointia.

Kokonaisuuden, termistön sekä työkalujen käsittäminen ja hallitseminen on tärkeää, että voidaan keskittyä pk-yritykselle sopiviin sähköisen markkinoinnin kanaviin ja toimintatapoihin osana markkinointia. Tätä tukee alueellisten koulutusorganisaatioiden kautta saatava palvelumalli ja koulutuspalvelut sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on auttaa PK-yrityksiä siirtämään palvelujaan digitaaliseen ympäristöön kehittämällä siihen soveltuva sähköisen markkinoinnin kehittämisen palvelumalli. Hanke vahvistaa yritysten palveluliiketoiminnan kilpailukykyä ja auttaa luomaan uusia palveluinnovaatioita, jolloin suomalainen elinkeinoelämä uudistuu ja yritysten kasvuedellytykset paranevat.

Palveluliiketoiminnan digitalisointi auttaa luomaan asiakaskeskeisiä palveluinnovaatioita (käyttäjäkokemuksen kehittäminen), mahdollistaa yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen ja luo yritykseen uutta osaamista. Tavoitteena on yritysten palveluliiketoiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen teknologian ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen kautta.

Hankkeen toiminta-aikaiset tavoitteet

 • Hankkeeseen osallistuvien pk-yritysten sähköinen markkinointi on tavoitteellista ja suunniteltua.
 • Sähköisen markkinoinnin(digitaalisen ympäristön) käyttö liiketoiminnassa lisääntyy.
 • Alueellisten koulutusorganisaatioiden osaaminen sähköisen markkinoinnin koulutuspalvelujen tuottajana paranee (koulutuksen toiminta malli).
 • Hankkeen kautta muodostetaan sähköisen liiketoiminnan verkostoja (jatkossa verkostot muodostavat toiminnan ytimen)
 • Pidemmällä aikavälillä sähköisen markkinoinnin menetelmien käyttö arkipäiväistyy pk - yrityksissä 

Tavoiteltavat tulokset/ Hankkeen ansiosta

 • Pk-yritykset käyttävät aktiivisesti sähköistä markkinointia toiminnassaan
 • Pk-yritysten asiakkaat tavoittavat tarjottavat tuotteet ja palvelut aikaisempaa monipuolisemmin
 • Pk-yritysten henkilöstön sähköisen markkinoinnin osaaminen lisääntyy
 • Sähköisen markkinoinnin kehittämisen palvelumalli on kuvattu ja otettu käyttöön 
 • Koulutusorganisaatioiden sähköisen markkinoinnin osaaminen lisääntyy
 • Yritysten ja alueellisten koulutusorganisaatioiden yhteistyö kasvaa ja kehittyy

Alustavan suunnitelman mukaisesti hanke etenee v. 2012 - 2013 seuraavasti

Syksy 2012

 • perustetaan projektiryhmä ja laaditaan täsmennetty toimintasuunnitelma
 • sitoutetaan yritys- ja yhteistyökumppanit kehittämistoimintaan
 • kartoitetaan pk-yrityksissä käytössä olevat sähköisen markkinointiin liittyviä tuotteita ja palveluita
 • käynnistetään sähköisen markkinoinnin toteuttamismallin kuvaaminen
 • tiedotetaan hankkeesta eri asiakas- ja sidosryhmille

Kevät 2013

 • jatketaan mallin kuvaamista, kehittämistä ja tuotteistetaan uusia menetelmiä
 • kartoitetaan asiakastarpeita yhteistyökumppaneiden kanssa
 • pilotoidaan sähköisen markkinoinnin mallia hankkeessa mukana olevassa pk-yrityksessä 
 • arvioidaan toteutusta
 • kuvataan malli sähköisen markkinoinnin käytöstä pk-yritysten toiminnassa kartoituksen pohjalta 
 • väliarvioinnin teko ja väliraportin laadinta

Syksy 2013

 • toteutetaan pilotoinnin arviointi 
 • päivitetään palvelumallia arvioinnin pohjalta
 • otetaan käyttöön sähköisen markkinoinnin malli pk-yrityksille
 • tulosten raportointi ja tiedottaminen
 • tulosten arviointi ja levittäminen 

Hankkeen tuloksia arvioidaan ja testataan kunkin yhteistyökumppanin asiakas- ja sidosryhmäverkostossa sekä henkilöstön keskuudessa. Lisäksi toteutetaan hankkeen vaikuttavuuskysely tulosten arvioinnin tueksi. Uusien sähköisen markkinoinnin menetelmien käyttöönottoa ja käyttöä arvioidaan määrällisesti ja laadullisesti. Palvelumallin toimivuutta arvioidaan eri osapuolten yhteisellä arvioinnilla.

Hankkeen päätoteuttaja

 • Jyväskylän aikuisopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

 • FlowHouse, Kalle Kastikainen, p. 0400 545 477, Kilpisenkatu 9, 40100 Jyväskylä
 • Aava & Bang, Mikko Kalliola, p. 050 410 9762, Keihäsmiehenkatu 2, 40630 Jyväskylä.
 • Lisäksi hankkeeseen valitaan mukaan 5-10 pk- yritystä, joilla on tarve kehittää sähköisen liiketoiminnan osaamistaan.

Hankkeen yhteyshenkilö

Antti Honkonen

Rahoittaja

Pohjanmaan ELY-keskus

 

 

hankkeet_ely_keskus.jpg

 

Päättyneet hankkeet / 2013 päättyneet hankkeet / Sähköinen markkinointi (2012-2013) Tulosta sivu