Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Oppikoppi

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2012–31.12.2013

Oppikoppi-hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausmalleja ja tukimateriaaleja erityisesti ensimmäistä opiskeluvuotta varten.

Tavoitteet

Rakennetaan monipuolisia tukitoimia opettajien ja opiskelijoiden sujuvaan yhteisölliseen työskentelyyn ja oppimisympäristöihin. Tukitoimet ovat lisä jo toimiviin työpajoihin ja suomi toisena kielenä –opintoihin.

Tavoiteltavat tulokset

  • Koko opiskeluajan suunnittelu henkilökohtaisten valmiuksien pohjalta (HOPS)
  • Kielitaidon tason selvittäminen ja kielitaidon kehittäminen
  • Ammatillisen alakohtaisen kielitaidon kehittäminen
  • Joustavien tukimahdollisuuksien ja ohjausmallien kehittäminen
  • Ammatilliseen koulutukseen ja opiskeluun perehdyttäminen
  • Varhainen tuki ja puuttuminen, jos opinnot eivät etene
  • Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen erityisesti maahanmuuttajataustaisten verkostoissa
  • Aktiivisena kansalaisena toimimisen edistäminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Jyväskylän kristillinen opisto

Hankkeen yhteyshenkilö

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjauksen koordinaattori, opinto-ohjaaja Pirjo Kero

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg